Enkel sökning

För alla sökmetoder utom signum (bläddra) kan du använda citationstecken kring sammansatta uttryck, + för att markera en mycket viktig term, * för att markera en viktig term och ? för att trunkera (förkorta) sökord.

Med kommandosökning kan du använda de booleska operatorerna AND, OR och NOT.

Som standard sker sökningen i Åbo Akademis biblioteks databas Alma. För information om hur du kommer åt att söka i Depåbibliotekets databas Vaari, se Samlån från Depåbiblioteket!

Fritextsökning

Titel och tidskriftstitel

Författare

ISBN/ISSN

Ämnesord

Signum

Kommandosökning (and/or/not)