Beställning av artikelkopior från Depåbiblioteket

Studerande och anställda vid Åbo Akademi kan beställa kopior av artiklar i tidskrifter som finns på Depåbiblioteket i Kuopio. Artikelkopian levereras i PDF-format genom ett e-postmeddelande som skickas till beställarens abo.fi-e-postadress. Artikelkopior levereras inte till adresser utanför abo.fi.

Beställ såhär

  1. På sidan Enkel sökning, klicka på Välj databas, kruxa för Depåbiblioteket och klicka på Välj! Du kan välja att söka i endast en databas eller i flera samtidigt.

  2. Sök fram den tidskrift ur vilken du vill beställa en artikelkopia

  3. Klicka på Beställning/reservering till höger på skärmen

  4. Om du inte är inloggad, logga in på vanligt sätt på inloggningsskärmen som visas

  5. Klicka på Artikelkopia

  6. Ange i kommentarsfältet de uppgifter som efterfrågas i instruktionsfältet, fyll i ditt lånekortsnummer i lånekortsnummerfältet och klicka på Gör reservering/beställning