Reservering

Böcker som för tillfället är utlånade eller reserverade kan reserveras i webb-Alma. Böcker som är tillgängliga kan däremot inte reserveras!

  1. Gör en sökning för att hitta boken som du vill reservera

  2. Om sökningen gav mer än ett resultat, gå till den bok du vill reservera genom att klicka på dess titel

  3. Klicka på Beställning/reservering till höger på skärmen! Om du inte är inloggad visas inloggningssidan. Fyll i lånekortsnummer, efternamn och pinkod och klicka på Logga in!

  4. Klicka på Reservering

  5. Om boken finns på bara ett av Åbo Akademis bibliotek (t.ex. endast på Huvudbiblioteket) kan du välja vilket exemplar som helst eller ett specifikt exemplar. Om boken finns på flera av Åbo Akademis bibliotek (t.ex. både på Huvudbiblioteket och Asa-biblioteket) kan du välja vilket exemplar som helst på ett visst bibliotek eller ett specifikt exemplar. I allmänhet vill man välja vilket exemplar som helst eller vilket exemplar som helst på ett visst bibliotek.

  6. Du kan skriva information eller kommentarer gällande denna reservering åt bibliotekspersonalen i kommentarsfältet.

  7. Du kan ange i fältet Behövs inte efter efter vilket datum du inte längre behöver boken. Som standard är reserveringen i kraft en månad. Du kan välja datum i en kalender genom att klicka på kalenderikonen.

  8. Skriv ditt lånekortsnummer i fältet lånekortsnummer

  9. Klicka på Gör reservering/beställning

Avhämtningsstället sätts automatiskt till det bibliotek från vilket du har valt att reservera en bok och kan inte ändras av kunden.

Du får ett meddelande när boken är tillgänglig. Du kan också se statusen för din reservering på sidan Mina kunduppgifter i webb-Alma.

Om du vill annullera reserveringen ska du meddela respektive bibliotek per e-post eller telefon.