Enkel sökning

Databas: Åbo Akademis bibliotekByt databas
Sökinstruktioner
Skriv in ett eller flera sökord! Använd frågetecken (?) för att trunkera (förkorta) sökordet: förkort?. För alla sökmetoder utom bläddringssökningarna, titel och tidskriftstitel kan du använda citationstecken kring sammansatta uttryck: "world wide web", använda + för att markera en väsentlig term: +explorer och använda * för att markera en term som är viktig men inte lika viktig som en väsentlig term: *internet. Med sökmetoden författare måste du skriva efternamnet först om du använder citationstecken kring författarens namn.
 
Aktuellt